شام سرزمين پيامبران(2)

چاپ

بنا به روایتی، پیامبر اکرم (ص) از روی همین صخره به معراج رفته و به عوالم بالا صعود کرده است و آن قطعه سنگی است بسیار سخت به قامت یک انسان و در زیر آن غاری است آن هم به قامت انسان که پابله پایین روند. پیغمبر (ص) تا شانزده ماه پس از هجرت به مدینه به سوی بیت المقدس نماز می‌گزارد ولی مایل بود که روی به کعبه نماز بخواند. آن حضرت به هنگام نماز ، روی در آسمان می‌گردانید که آیه نازل شد:
« قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَ لِّیَنِّکَ قِبْلَهً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »(بقره144)
همانا می‌بینیم که روی خود در آسمان می‌کنی ، ما قبله‌ای را برای تو تعیین می‌کنیم که خشنود باشی، پس روی خود را به جانب مسجد الحرام کن.
بینیم ای مصطفی این زمان
که بسیار هستی در این انتظار
بگرداند این قبله‌ات را خدا
کنون پس خداوند روی ترا
کنون روی مکن به مسجد الحرام
شما مسلمین نیز وقت نماز
به خوبی بدانند اهل کتاب
که دستور بر حق ز یکتا خداست
نبود دست پوشیده بر کردگار
بر اهل کتاب ای پیامبر بدان
نسازند از قبله‌ات پیروی
تو هم نیز از قبلة ان کسان
که برخی از اقوام جنس بشر
که روی تو چون هست بر آسمان
یکی وحی آید ز پروردگار
ز بیت المقدس به کعبه سرا
بدان قبله آرد که گردی رضا
ترا قبله باشد دگر این مقام
نمایید صورت بر آن سوی باز
که تغییر قبلست کاری صواب
فرود آمده از سوی کبریاست
هر آنچه نمایند آنان به کار
تو هرگونه حجت بیاری عیان
دلایل بیاری و گر بس قوی
اطاعت نخواهی نمود این زمان
نگردند تابع ز قومی دگر

پس رسول خدا موظف گردید که به طرف کعبه نماز بخواند و برخی گویند رسول اکرم(ص) امّ بشر را در بنی سلمه دیدار کرد و او طعامی آماده نمود . هنگام ظهر فرا رسید . پیامبر با یارانش نمازگزارد ، سپس وحی شد و به سوی کعبه برگشت و این جا را مسجد قبلتین نامند.

الخلیل :
الخلیل شهری است نزدیکی بیت المقدس و دارای قلعه‌ای است که قبر ابراهیم (ع) در درون غاری زیرزمینی قراردارد و مردم به زیارت آن می‌رفتند و تبرّک می‌جستند .
ناصر خسرو می‌نویسد : از بیت المقدس تا مشهد خلیل شش فرسنگ است و قبر اسحاق بن ابراهیم در این مشهد قرار دارد . و همو می‌نویسد : به میان ساحت مشهد ، دو خانه است و آن خانه دیگر که بر دست چپ قبله است اندر آن ، گور ساره است . که زن ابراهیم (ع) بود و بر دست چپ گورخانه زن یعقوب ، در آن جا گورخانه یوسف است.

صهیون :
موضعی است در بیت المقدس که کنیسه صهیون در آن قرار دارد و آن قلعه‌ای است محکم . صهیون قبلاً در تصرف رومیان بود که صلاح الدین ایوبی در سال 584 ، آن را از تصرف آن‌ها در آورد و امروز در اختیار مسلمانان است. برخی هم صهیون را نام دیگر بیت المقدس می‌دانند . به هر حال صهیونیسم یک جریان سیاسی استعماری است که عده‌ای یهودی در کنار این کوه گرد آمده و مصمم شدند که کشور بزرگ اسرائیل ، از نیل تا فرات را ایجاد کنند و در راه این هدف ، جنایتی نمانده که مرتکب نشده باشند . خدایا ! مسلمانان را از اختلاف کلمه ، که نتیجة توطئه ، استکبار جهانی و غفلت مسلمانان است ، برهان ، و دست صهیونیست‌ها را از بلاد اسلامی به ویژه از بیت المقدس خونین و زحمی کوتاه کن . منبع: كتاب«سرزمين پيامبران» تأليف :سيد ابراهيم سيدعلوي

.