تفاوت شعر مذهبی با سایر اشعار

چاپ

به گزارش شمسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی زائرین در روزگار امروز ما انواع و اقسام شعر با گرایش ها، لهجه ها، موضوعات و تفکّرات مختلف وجود دارد که هرکدام از آن ها طرفداران و علاقمندان
خاص خود را دارند امّا نکته ای که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و شاعران مختلف در آن اشتراک نظر دارند این نکته است که امروزه خوشبختانه شعر آئینی و مذهبی (به ویژه با رویکرد ائمه علیهم السلام ) از جایگاه ویژه ای در میان مردم برخوردار است زیرا برگرفته از عمق و کُنه درون شاعر است. به این بهانه گفتگوی کوتاهی با شاعر گرانقدر مدهبی کشور دکتر ید الله قائم پناه انجام داده ایم که خلاصه این گفتگو را در زیر مشاهده می فرمایید.
سئوال: لطفاً در مورد تفاوت شعر مذهبی و سایر اشعار توضیحی بفرمایید؟
یک تفاوت عمده و اصلی این است که نوعی حالت معنوی در شعر مذهبی وجود دارد که در انواع دیگر شعر ممکن است شاید یا اصلاً وجود نداشته باشد. این حالت معنوی از معنویت دینی و باورها و علائق دینی ما خصوصاً به چهارده معصوم علیهم السلام سرچشمه می گیرد.
سئوال: آیا بین پشتوانه این اشعار با یکدیگر تفاوتی وجود دراد؟
بله، در شعر های دینی یک تاریخی پشتوانه شعر است که در اشعار غیر دینی امکان دارد تاریخی پشتوانه اش نباشد و فقط احساس باشد امّا در اشعار دینی معمولاً و اغلب، تاریخ پشتوانه شعر است چون هر یک از چهارده معصوم به یک برهه زمانی از تاریخ مرتبط می شوند و در تاریخ خاصّی تولّد یافته و در برهه خاصی از تاریخ زیسته اند و تاریخ مشخّصی هم از دنیا رفته اند و اختلاف در تاریخ خیلی محسوس نیست و زمانشان مشخّص است، لذا شعرهای مذهبی و شعرهای آئینی هم معنوی، هم عاطفی و هم دارای پشتوانه ی تاریخی هستند امّا در شعرهای غیر مذهبی بیشتر و گاهی فقط احساس و صور خیال و مسائل ادبی است که حکمفرماست.
دکتر قائم پناه شاعر اهلبیت

دوشنبه 90/12/15

ساعت : 13:04