تصاویر/ پذیرایی از زائران حسینی

چاپ

 

 

 

منبع:خبرگزاری فارس

تاریخ انتشار:92/9/30 - 14:42