درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات عالیات

چاپ

جدول درجه بندی هتل های عتبات عالیات عراق و تعریف گروه قیمتی در کاروان های اعزامی سازمان حج وزیارت به عتبات عالیات عراق

 

** علت اسکان دو کاروان با پرداخت هزینه های متفاوت در یک هتل  **