مركز پزشكي حج و زيارت هلال احمر

چاپ

مركز پزشكي حج و زيارت هلال احمر عهده دار ارائه خدمات بهداشتي و درماني و نظارت بر امور بهداشتي زائران و عوامل اجرايي در عتبات عاليات است.
1-    ارائه خدمات درماني اوليه در درمانگاه ها و كلينيك هاي مركز پزشكي به زائران
2-    ارجاع و اعزام بيماران اور‍ژانسي و بيماران نيازمند خدمات تخصصي به بيمارستان هاي عتبات
3-    اعزام بيماران نيازمند ادامه درمان به كشور
4-    پيگيري امور درماني زائران در مراكز پزشكي عتبات
5-    نظارت بر بهداشت تغذيه و بهداشت محيط در هتل ها و مراكز اقامتي زائران
6-    رسيدگي به امور درماني حادثه ديدگان در عتبات
7-    تهيه اسناد و مدارك درماني زائران در عتبات به منظور ارائه به بيمه و نهادهاي حمايتي
8-    اطلاع رساني از چگونگي رعايت اصول بهداشتي و نحوه پيشگيري از بيماري‌ها

.