• امروز پنجشنبه 5 خرداد 1401
 •  
   

  شرکت شمسا

  مشكلات ناشی از ناامنی و نبود اماكن اقامتی و حمل‌ونقل، تغذیه‌ نامناسب و قیمت‌های كنترل‌نشده، سازمان حج و زیارت را بر آن داشت...
  ادامه...

   
   
   
   

   


   
   
  تماس شماره های داخلی شرکت شمسا
   
   
   
   

  شماره های داخلی شرکت مرکزی شمسا

  نامه الکترونیک چاپ
  حوزه مدیریت
  دفتر مدیریت 2000-2002
  مشاور ارزیابی عملکرد
  1503
  مسئول نظارت و ارزشیابی
  3003

   

  واحد مالی
  مدیریت مالی
  2222
  دفتر مدیریت مالی
  2221
  مسئول حسابداری
  4445
  مسئول منصرفين و غائبين 1210
  مسئول ثبت آمار صورتجلسات 1225
  پرداخت به شرکت های عراقی 1224
  صدور چك و پرداخت وجوه عوامل 1228
  تأييد مالي مانيفست 1205

   

  واحد روادید
  مسئول روادید
  1123
  رابط سفارت
  1140

  مسئول تحویل مدارک و ارسال آمار

  1125

   

  واحد بيمه و درمان
  مدير بيمه و درمان
  4030
  امور بيمه
  2010

   

  واحد اداری، پشتیبانی و دبيرخانه
  مسؤول اداری 4030/1002
  بایگانی و تلفنخانه 1001
  مسئول دبیرخانه 1234

   

  واحد فن آوری و اطلاعات                      
  مدیر واحد انفورماتیک 3130
  مسئول سخت افزار و شبکه 3060
  مسئول نرم افزار 2130
  مسئول بهسازی و بهبود فرآیند ها 3061

   

  واحد حمل و نقل
  مدیرحمل و نقل
  3032
  کارشناس نقل هوایی
  3035
  واحد فروش نقل هوایی
  3031
  مسئول نقل زمینی 3034

   

  واحد اسکان
  مسئول اسکان 4444
  کارشناس اسکان 1407

   

  واحد بازاریابی و بازرگانی
  سرپرست واحد 3030
  کارمند واحد 3020

   

  واحد اعزام عوامل
  سرپرست واحد 1326

   

  واحد تدارکات و تغذیه
  مدیر واحد 1009
  کارمند تغذیه 1008

   

  واحد تخصیص وتوزیع
  مدیر تخصیص و توزیع 4444
  کارشناس تخصیص و توزیع 4440

   

  خط ارتباطي شركت: 61300
  فكس: 66904026 و 66904027
  در صورت تمايل به برقراي ارتباط با هر يك از واحدها به صورت زير عمل نماييد:
  شماره داخلي مورد نظر+6130=(مثلا 61302020)

  .