• امروز سه شنبه 4 ارديبهشت 1403
 •  
   

  شرکت شمسا

  مشكلات ناشی از ناامنی و نبود اماكن اقامتی و حمل‌ونقل، تغذیه‌ نامناسب و قیمت‌های كنترل‌نشده، سازمان حج و زیارت را بر آن داشت...
  ادامه...

   
   
   
   

   


   
   
  زیارت ماهنامه زیارت
   
   
   
   
  • اولین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب اولین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در آبان ماه 1387 منتشر شد.

   مدیر مسئول: محمد نصیر رئیسی اردلی
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   همکاران این شماره: مصطفی مهذب، ناصر صبا، علی یوسفی کجانی، سید محمد مهدی طرازانی، سید مهدی علوی هاشمی، حکیم ماهان، محمود اکبری، حسین کرمی

   اولین شماره ماهنامه زیارت حجم فایل: 3.12 MB | دریافت ها: 8393

  • دومین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب دومین ماهنامه داخلی ماهنامه زیارت که در آذر 1387 منتشر شد.

   مدیر مسئول: محمد نصیر رئیسی اردلی
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: محمود اكبري، حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   همکاران این شماره: مصطفی مهذب، ناصر صبا

   دومین شماره ماهنامه زیارت حجم فایل: 2.63 MB | دریافت ها: 7271

  • سومین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب سومین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در دی ماه 1387 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   هيأت تحريريه: مصطفي مهذب، ناصر صبا، محسن بغلاني، حسين باقري، يوسف خداپرست

   سومين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 2.69 MB | دریافت ها: 5718

  • چهارمین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب چهارمین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در بهمن 1387 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   هيأت تحريريه: مصطفي مهذب، ناصر صبا، محسن بغلاني، حسين باقري، يوسف خداپرست

   چهارمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 2.94 MB | دریافت ها: 5436

  • پنجمین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب اولین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در اسفند 1387 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   زیر نظر هيئت تحريريه

   پنجمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 2.95 MB | دریافت ها: 4500

  • ششمین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب ششمین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در فروردین 1388 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   زیر نظر هيئت تحريريه

   ششمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 2.40 MB | دریافت ها: 4344

  • هفتمین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب هفتین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در ارديبهشت 1388 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير داخلي: حسين كرمي
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا، سيدمحمد مهدي طرازاني
   زیر نظر هيئت تحريريه

   هفتمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 4.0 MB | دریافت ها: 5735

  • هشتمین شماره ماهنامه زیارت

   مطالب هشتمین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در خرداد ماه 1388 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   مدیر فنی: امیر خلیلی فرد
   مدير هنري: مسعود پورباقي
   دبير اجرايي: وحيد صابري
   نمونه خوان و ويراستار: علي يوسفي كجاني
   حروف چين: حميد سخا
   تصحيح: مرضيه رضاسلطاني
   زیر نظر شوراي نويسندگان

   هشتمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 5.74 MB | دریافت ها: 5715

  • نهمین شماره ماهنامه زیارت

   نهمین شماره ماهنامه زیارتمطالب نهمین شماره ماهنامه داخلی زیارت که در تیرماه 1388 منتشر شد.

   مدیر مسئول: ناصر صبا
   سردبیر: محسن بغلانی
   زیر نظر هیئت تحریریه

   نهمين شماره ماهنامه زيارت حجم فایل: 11.28 MB | دریافت ها: 8459