• امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403
 •  
   

   


   
   
   
   
   
   

  درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات عالیات

  نامه الکترونیک چاپ

  جدول درجه بندی هتل های عتبات عالیات عراق و تعریف گروه قیمتی در کاروان های اعزامی سازمان حج وزیارت به عتبات عالیات عراق

   

  ** علت اسکان دو کاروان با پرداخت هزینه های متفاوت در یک هتل  **