• امروز سه شنبه 11 بهمن 1401
 •  
   

   


   
   
   
   
   
   

  سیاحت از دیدگاه قرآن

  نامه الکترونیک چاپ

  فلسفه سير در زمين در قرآن كريم
  مسئله گردش در روي زمين (سير در ارض) شش مرتبه و در سوره هاي آل عمران آيه 137،
  سوره انعام آيه 6، سوره نحل آيه 36، سوره نمل آيه 69، سوره عنكبوت آيه 20، سوره روم آيه 42 و سوره سبا آيه 18 آمده است كه از شش ياهفت مرتبه مذكور در سوره عنكبوت به منظور اطلاع يافتن از اسرار آفرينش و پنج مرتبه ديگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناك و شوم اقوام ظالم وجبار ، ستمگر و آلوده مي باشد. قرآن براي مسائل عيني و حسي كه آثار آن كاملاقابل لمس است و هم چنين براي امور تربيتي اهميت خاصي قائل است ومخصوصا به مسلمانان دستور مي دهد كه از محيط محدود زندگي خود بيرون آيند و به سيروسياحت جهان پهناور بپردازند در اعمال ورفتار اقوام ديگر و پايان كار آن ها بيانديشند و از اين رهگذر اندوخته پر ارزشي ازآگاهي وعبرت فراهم سازند.
  در دنياي امروز قدرت هاي شيطاني براي گسترش دامنه استثمار خود در سراسر جهان تمام كشورها واقوام مختلف را بررسي كرده وفرهنگ وآداب و رسوم وهنر ، صنايع وهم‌چنين نقاط قوت و ضعف آن ها را به خوبي مورد مطالعه قرار مي دهند اما خداوند حكيم در قرآن كريم خطاب به مومنين مي فرمايد:« شما به جاي جباران وستمگران در زمين سير كنيد و به جاي تصميم هاي شيطاني آن ها درس هاي رحماني بياموزيد!»آري عبرت گرفتن از زندگي ديگران به مراتب از كسب تجربه هاي شخصي مهم تر و پرارزش تر است زيرا انسان بايد در اين تجربه ها زيان هايي را متحمل شود تا مسائلي را بياموزد ولي به وسيله عبرت گرفتن از زندگي و تجارب ديگران بي آن كه متحمل ضرر وزياني شود توشه گران بهايي مي اندوزد.
  4- سوره نمل آیه 69 :
  «قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین»
  ( ای رسول به این کافران ) بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید عاقت حال بدکاران به کجا کشید ( چگونه هلاک شدند ) .
  بگو تا نمایید سیر وسفر
  سرانجام بدکارها بنگرید نمایید خاک زمین را نظر
  مگر توشه‌ای پند از آن برید
  5- سوره عنکبوت آیه 20 :
  «قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله علي كل شئ قدير.»
  ( ای رسول ) بگو به مردم که در زمین سیر کنند و ببینند که خدا چگونه نخست خلق را ایجاد کرده و سپس حیات فانی را به حیات ابدی پیوند دهد که خدا بر هر چیز تواناست .
  بگو پس نمایید سیر و سفر
  که چون خلق کردست روز نخست
  پس از آن بیاید زره آخرت
  همانا که داناست پرودگار نمایید خاک زمین را نظر
  چگونه همه چيز کرده درست
  نباشید خود غافل از عاقبت
  تواناست بر هر عمل کردگار
  7- سیروه روم آیه 42 :
  «قل سیروا فی الارض فانظروا و کیف کان عاقبتة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین»
  ( ای رسول ما بگو به مردم که ) در زمین واحوال اهلش سیر کنید تا از عاقبت طوایف پیش از خود که اکثرشان کافر و مشرک بودند آگاه شوید .
  بگو در زمین می‌نمایید سیر
  بینید فرجام آن کافران ببینید اقوام و احوال غیر
  که بودند پیش از شما منکران
  8- سوره حج و آیه 46 :
  «افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار و لکن تعمل القلوب التی فی الصدور»
  آیا این کافران در روی زمین سیر نمی‌کنند تا دل هایشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد که این کافران را چشم سر گرچه کور نیست لیکن چشم با طن و دیده دل ها کور است .
  نخواهند سازند آیا سفر
  مگر آن که آیند آنان به هوش کافران را نی مگر سیر و سفر ؟
  یا نباشد چشم واقع بین مگر ؟

  .