• امروز دوشنبه 3 ارديبهشت 1397
 •  
   

   


   
   
   
   
   
   

  مسیر های تردد زائران شمسا به تفکیک مرز خروجی

  نامه الکترونیک چاپ

  مرز خسروی (منذریه)
  خسروی در 15 کیلومتری جنوب غربی شهر قصرشیرین از توابع کرمانشاه قرار دارد. مرز خسروی شمالی ترین مرز رسمی عبور و مرور زائران ایرانی می باشد ضمن اینکه قدیمی ترین مرز اعزام زائران به عراق هم هست و در دوران قبل از سقوط صدام نیز، زائران از این طریق به عتبات عالیات اعزام می شدند به این دلیل دارای بهترین امکانات نسبت به سایر پایانه های مرزی است.
  زائران پس از خروج از ایران وارد منطقه مرزی منذریه و سپس شهر خانقین، مقدادیه، منطقه بعقوبه و سپس وارد بغداد و پس از آن به زیارت کاظمین مشرف می شوند. طول مسیر تا شهر کاظمین 205 کیلومتر و تا کربلا 315 کیلومتر است.

  مرز مهران
  شهر مرزی مهران در منتهی الیه غربی استان ایلام قرار داشته و فاصله آن تا شهر ایلام 85 کیلومتر می باشد. زائرانی که از این شهر وارد عراق می شوند پس از عبور از منطقه زرباطیه و شهر کوچک بدره وارد شهر کوت، نعمانیه، شوملی، دیوانیه و شامیه وارد شهر نجف می شود.
  طول این مسیر از پاسگاه مرزی زرباطیه تا بازرسی ورودی نجف 302 کیلومتر می باشد.

  مرز شلمچه
  منطقه مرزی در غرب خرمشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره در کشور عراق می باشد. مرز شلمچه جنوبی ترین مرز زمینی ایران و عراق بوده و فاصله آن تا خرمشهر 15 کیلومتر و تا بصره 20 کیلومتر می باشد. زائرانی که از این مرز وارد عراق می شوند پس از عبور از منطقه شلمچه و تنومه وارد شهر بصره شده و پس از آن به سماوه و نجف می رسند.طول مسیر از شلمچه تا نجف تقریباً 460 کیلومتر می باشد.

  مرزچزابه
  تنگه چزابه در 17 کیلومتری شمال غربی شهر بستان قرار دارد. زائران پس عبور از منطقه چزابه و شیب، مشرح، وارد شهر العماره، سپس شهر فجر و منطقه عفک، دیوانیه، شافعیه، شامیه و پس از بازرسی ابوصخیر وارد شهر نجف می شوند.

   

  شماره تلفن های ضروری ستاد کربلا و مسئولین مربوطه
  مسئول ستاد:  07812800163
  معاون ستاد: 07802055120 / 07812044949

  مسئول نقل: 07815762331
  مسئول اسکان: 07810701751/کاظمین،  0780205517/بغداد
  مسئول تغذیه: 07813114097/سید محمد،  07815762347/سامرا
  مسئول امداد و رفاه: 07807633998
  هیئت پزشکی: 07808644723 
  مسئول دفتر نمایندگی حج و زیارت: 07814472505
  بین راهی المدی: 07902413812 
  نماینده مرز خسروی:  00989183350003


  شماره تلفن های ضروری ستاد کربلا و مسئولین مربوطه
  مسئول ستاد: 07705180297
  مسئول نقل: 07704401413
  مسئول اسکان: 07704401416
  مسئول تغذیه: 07705180281
  مسئول امداد و رفاه: 07705179537
  هیئت پزشکی: 07711419399
  مسئول دفتر نمایندگی حج و زیارت: 07706180000
  نماینده مرز مهران: 00989183410154


  شماره تلفن های ضروری ستاد نجف و مسئولین مربوطه
  مسئول ستاد: 07812203950
  معاون ستاد: 07812727824
  مسئول نقل: 07806547575
  مسئول اسکان: 07806838147
  مسئول تغذیه: 07812206021
  مسئول امداد و رفاه: 07812729671
  هیئت پزشکی: 07805129706-07711634369 
  مسئول دفتر نمایندگی حج و زیارت: 07800207090

  .

  مرز چزابه             مرز شلمچه           مرز خسروی              مرز مهران