• امروز دوشنبه 7 فروردين 1402
 •  
   

   


   
   
   
   
   
   

  بيمه بار زائران شمسا

  نامه الکترونیک چاپ

  در شماره گذشته بيمه عمر، حادثه ودرمان زائرين براساس قراردادهاي منعقده با شركت بيمه گر به اطلاع شما رسيد.
  در اين شماره به بيان تعهدات بيمه گر در خصوص اشياء گمشده ونحوه پرداخت هزينه به زائر مي پردازيم. ولي قبل از ورود به بحث نكاتي از مبحث گذشته را يادآور مي شويم:
  1)توجه فرماييد حق بيمه پرداختي توسط زائر 20000ريال معادل 2000تومان مي باشد كه در قبال اين مبلغ شركت بيمه موظف به پرداخت 40000000ريال بابت فوت طبيعي و80000000ريال بابت بابت فوت در هنگام حادثه ،40000000ريال بابت نقص عضو و15000000ريال بابت هزينه درمان به بيمه شده مي پردازد.
  2)در صورت وقوع عمليات تروريستي كليه هزينه هاي پرداختي فوق الذكر به غير ازهزينه درمان نصف خواهد شد.
  3)پوشش بيمه اي 72 ساعت قبل از رسيدن به مرز و72ساعت بعداز مراجعت زائر را شامل مي گردد.ودر صورتي كه دراين مدت معرفي نامه درماني براي بيمه شده صادر گردد،به مدت پوشش بيمه ده روز اضافه مي گردد.اين مدت براي فرد فوت شده هفت روز مي باشد.
  لازم به توضيح است، باتوجه به احتمال تغيير در قرارداد آتي با شركت هاي بيمه شده هرگونه تغيير به اطلاع خوانندگان گرامي خواهد رسيد.
  ب) بیمه باربر:
  1) پرداخت خسارت بار به زائران عتبات دررفت حداکثر 000/000/1 ریال.
  2)‌پرداخت خسارت بار به زائران در مدت اقامت و بازگشت به ایران حداکثر مبلغ 000/000/2 ریال از سه روز قبل از خروج.
  3) مدت ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت بار با معرفی نامه از شرکت مرکزی کارگزاران استان یا شرکت شمسا حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ مراجعت به ایران است. (ملاک محاسبه از روز چهارم بعد از بازگشت به ایران می باشد.)
  4) مواردی که خسارت بار زائر مشمول بیمه می باشد:
  4-1) آتش سوزی
  4-2) پرت شدن باز از روی وسیله نقیله حامل کالا
  4-3) جاماندن و مفقود شدن بار
  4-4) مورد دستبرد قرار گرفتن
  4-5) شکستن و آسیب دیدگی کالا
  5) موارد ذیل شامل پرداخت خسارت بیمه زائران نمی باشد:
  5-1)وجوه نقد ، طلاجات و جواهرات ، اوراق بهادار ، انگشتر ، عینک و لنز چشمی
  5-2)خسارات ناشي از جنگ ، اعتصاب ، شورش،‌اغتشاش ، عمليات خصمانه دشمن
  5-3) خسارت ناشی از انفجار ، تششات اتمی و رادیو اکتیو
  5-4) زیان های عدم انفع ناشی از خسارت
  5-5) عمد بیمه شده در تحقق خسارت
  5-6) هرگونه حادثه ای که خارج از محدوده مندرج در ماده چهارم این قرارداد باشد
  5-7) خسارت ناشی از عدم صداقت در امانت عاملین اجرايی
  6) مدارک لازم جهت پرداخت خسارت توسط بیمه:
  6-1) فرم تكميل شده اشياءگمشده كه به تأييد وامضاءمديرو روحاني يامداح كاروان و ممهور به مهر شركت خدمات زيارتي و امضاء مدير دفتر.
  6-2) فتوكپي ازصفحه مانيفست كه مشخصات زائر خسارت ديده درآن صفحه باشد.
  6-3) فتوكپي ازصفحه اول گذرنامه (صفحه مشخصات) وصفحه اي كه به مهر ورود وخروج مرز ممهور شده باشد.
  6-4) معرفي نامه از شركت شمسا به شركت بيمه گر ودر استان ها با معرفي نامه شركت مركزي كارگزاران استان به نماينده شركت بيمه گر.
  حداکثررقم پرداختی جهت خسارت بار زائران 70 درصد رقم اعلام شده ودرمورد گوشی تلفن همراه، دوربين عكاسي و دوربين فيلم برداري60 درصد قیمت تعیین شده و حداكثر تا 1000000ريال می باشد.

  .